Vật liệu

I.TA là một công ty OEM về ống bóp nhựa và nắp tùy chỉnh. Trong suốt 30 năm qua, chúng tôi đã liên tục bổ sung các phương pháp tiếp cận tiến bộ và tinh vi vào sản xuất của mình, đồng thời, chúng tôi nhiệt tình mong đợi bất kỳ sự phát triển mới nào trong hồ sơ của chúng tôi.

Vật liệu

    Thông cáo báo chí